Nezáväzná konzultácia predaja/prenájmu nehnuteľnosti

Chcete predať alebo prenajať?

Nacenenie nehnuteľnosti

Pri predaji nehnuteľnosti je základom správne stanovanie ceny. V našej realitnej kancelárií nesľubujeme majiteľom nereálne výsledky, ale na základe poctivých analýz určujeme reálnu hodnotu nehnuteľnosti. Považujeme to za naše najväčšie know-how. Zo skúseností vieme, že ide o podstatný krok k úspešnému predaju.

Marketing

Profesionalitu realitnej kancelárie si ľahko overíte tým, ako má spracované ponuky na predaj. My dbáme na tom, aby sme mali kvalitné fotografie, v prípade potreby aj dronové zábery, videá a pôdorysy. Pracujeme aj s technológiou 3D obhliadok a Matterportom. Niektoré nehnuteľnosti si vyžadujú homestaging alebo virtualstaging, čo aj z bytov a domov v pôvodnom stave robí atraktívne ponuky na bývanie.

Efektívna inzercia

Pozornosť a trávenie času sa viac presunulo z reálneho sveta do toho virtuálneho. Preto využívame viaceré možnosti online reklamy. Okrem inzercie na relevantných realitných portáloch investujeme aj do propagácie na sociálnych sieťach a ďalších kanáloch, aby sa ponuka zobrazila čo najširšiemu publiku záujemcov.

Hypotekárny servis

Najvýhodnejšiu možnosť financovania nového bývania vám vieme ponúknuť vďaka spolupráci s internou finančnou poradkyňou Andreou Nagyovou. Pozná kompletnú ponuku produktov všetkých bánk a orientuje sa v úrokových sadzbách a aj v komplikovanejších podmienkach získania úverov a poistení.

Asistencia pri predaji

Po predaji nehnuteľností treba ešte vybaviť niekoľko administratívnych úkonov. Prepis energií, prihlásenie sa na odber, zmena trvalého pobytu alebo daňové povinnosti. So všetkým vám pomôžeme, aby aj táto posledná fáza predaja bola pre vás čo najmenej zaťažujúca.

Sťahovanie

Našim klientom uľahčujeme aj samotné sťahovanie z jednej nehnuteľnosti do inej. Naša partnerská firma je pripravená za výhodnejších podmienok poskytnúť svoje služby a zabezpečiť zabalenie nábytku, prepravu nadrozmerných kusov, odvoz vzniknutého odpadu i vynesenie nábytku a spotrebičov do nového bytu.

Investičné príležitosti

Okrem vyhľadávania investičných príležitostí pre bonitnejších klientov poskytujeme taktiež služby developerom a spoločnostiam venujúcim sa projektovej realizácii. Náš servis zahŕňa vytipovanie vhodnej investície, získanie vyjadrení a povolení, návrh projektu, jeho propagáciu a po realizácií zabezpečíme samotný predaj.Napíšte nám

Služby

Bezpečnosť obchodu na prvom mieste


Preverujeme pôvod nehnuteľnosti

Hľadáme bezpečné riešenia

Proces prebieha pod dohľadom overenej právnej kancelárie

Disponujeme poistením zodpovednosti za škodu

Ukážky našej práce

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

CENTRUM REALÍT je skúsený tím realitných maklérov, ktorých hlavným poslaním je bezpečne vás previesť procesom kúpy, predaja či prenájmu nehnuteľnosti tak, aby ste si na záver mohli užiť radosť z nového bývania. Komunikácia, profesionálny prístup, právna istota i hypotekárne poradenstvo – u nás zastrešíme všetko potrebné až po prepis energií a sťahovanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.